Kanboard Belgeleri

Alt Görevler

Alt görevler bir görevin işini bölmek için yararlıdır.

Her alt görev:

  • Bir proje üyesine atanabilir
  • 3 farklı duruma sahip: Yapılacak, Devam ediyor, Bitti
  • Zaman bilgileri bulundurun: geçen süre ve tahmini süre
  • Pozisyona göre sıralanır

Alt görevler oluşturma

Görev görünümünden, sol kenar çubuğunda Bir alt görev ekle seçeneğine tıklayın:

Add a subtask

Ayrıca, yalnızca başlığı girerek bir alt görev ekleyebilirsiniz:

Add a subtask from the task view

Alt görev durumunu değiştir

Alt görev başlığına tıkladığınızda durum değişir:

Subtask in progress

Başlıktan önceki simge duruma göre güncellenir.

Subtask done

Not: Görev kapatıldığında, tüm alt görevler Bitti durumuna değiştirilir.

Alt görev zamanlayıcı

  • Bir alt görev her gerçekleştirildiğinde, zamanlayıcı da başlatılır. Zamanlayıcı, herhangi bir zamanda başlatılabilir ve durdurulabilir.
  • Süreölçer, alt görev için geçen süreyiotomatik olarak kaydeder. Bir alt görev düzenlediğinizde geçen süre alanının değerini manuel olarak değiştirebilirsiniz.
  • Hesaplanan süre, en yakın çeyreğe yuvarlanır. Bu bilgi ayrı bir tabloda kaydedilmiştir.
  • Geçen süre ve tahmini süre, tüm alt görevlerin toplamına göre otomatik olarak güncellenir.