Kanboard Belgeleri

Gelişmiş Arama Sözdizimi(Kodları)

Kanboard, gelişmiş arama için basit bir sorgu dili kullanıyor. Görevler, yorumlar, alt görevler, bağlantılar ile aynı zamanda etkinlik akışında da arama yapabilirsiniz.

Sorgu örneği

Bu örnek, yarın için bir bitiş tarihi ve “başlığım” ı içeren bir başlık ile bana atanan tüm görevleri geri alacaktır:

assigne:me due:tomorrow başlığım

Genel arama

Görev kimliği veya başlığa göre arama

 • Görev kimliği ile ara: #123
 • Görev kimliği ve görev başlığına göre ara: 123
 • Görev başlığına göre ara: herhangi bir arama nitelikleriyle eşleşmeyen herhangi bir şey

Duruma göre ara

Özellik: status

 • Açık görevleri bulmak için sorgu: status:open
 • Kapatılan görevleri bulmak için sorgu: status:closed

Devralan göre ara

Özellik: assignee

 • Tam adıyla sorgu: assignee:"Frederic Guillot"
 • Kullanıcı adı ile sorgu: assignee:fguillot
 • Birden fazla atanan arama: ‘assignee:user1 assignee:“John Doe”
 • Atanmamış görevler için sorgu: ‘assignee:nobody’
 • Görevlerimin sorgulanması: ‘assignee:me`

Görev yaratıcısına göre ara

Özellik: creator

 • Benim tarafından oluşturulan görevler: creator:me
 • John Doe tarafından oluşturulan görevler: creator:"John Doe"
 • Kullanıcı no #1 tarafından oluşturulan görevler: creator:1

Alt görev atayan tarafından arama yapın

Özellik: subtask:assignee

 • Örnek: subtask:assignee:"John Doe"

Renk ile ara

Özellik: color

 • Renk kimliği ile arama yapmak için sorgu: color:mavi
 • Renk adına göre arama yapmak için sorgu: color:"Oranj"

Vadesine göre ara

Özellik: due

 • Bugünkü görevler için arama yapın: due:today
 • Yarınki görevler için arama yapın: due:tomorrow
 • Dünkü görevler için arama yapın: due:yesterday
 • Tam tarihi olan görevlerde arama yapın: due:2015-06-29

Tarihin ISO 8601 biçimi ile kullanması gerekir: YYYY-MM-DD.

strtotime () işlevi tarafından desteklenen tüm dize formatları desteklenmektedir, örneğin next Thursday, -2 days, +2 months, tomorrow, vb.

Tarih ile desteklenen operatörler:

 • Bundan büyük: due:>2015-06-29
 • Bundan küçük: due:<2015-06-29
 • Bundan büyük veya eşit: due:>=2015-06-29
 • Bundan küçük veya eşit: due:<=2015-06-29

Değiştirilme tarihine göre ara

Özellik: modified or updated

Tarih biçimleri son tarihle aynıdır.

Yakın zamanda değiştirilmiş görevlerde aynı zamanda bir filtre var:: modified:recently.

Bu sorgu, ayarlarda yapılandırılan pano vurgulama dönemiyle aynı değeri kullanacaktır.

Oluşturma tarihine göre ara

Özellik: created

Değiştirme tarihi sorguları aynı şekilde çalışır.

Başlangıç tarihine göre ara

Özellik: started

Açıklamaya göre ara

Özellik: description veya desc

Örnek: description:"metin arama"

Dış referansa göre ara

Görev referansı, görevinizin harici bir kimliği, örneğin başka bir yazılımdan gelen bir bilet numarasıdır.

 • Görevleri referans ile bulun: ref:1234 veya reference:TICKET-1234
 • Wildcard search: ref:TICKET-*

Kategoriye göre ara

Özellik: category

 • Görevleri belirli bir kategori ile bulun: category:"Feature Request"
 • Bu kategorilere sahip tüm görevleri bulun: category:"Bug" category:"İyileştirmeler"
 • Hiçbir kategori atanmamış görevler bulun: category:none

Projeye göre ara

Özellik: project

 • Görevleri proje adına göre bulun: project:"Benim proje adım"
 • Görevleri proje idine göre bulun: project:23
 • Çeşitli projeler için görevler bulun: project:"Benim projem A" project:"Benim projem B"

Sütunlara göre ara

Özellik: column

 • Görevleri sütun adına göre bul: column:" Devam eden işler"
 • Birkaç sütun için görevler bulun: column:"Backlog" column:hazır

Kulvar (Swim-lane) lara göre ara

Özellik: swimlane

 • Görevleri kulvarlara(swim-lane) göre ara: swimlane:"Version 42"
 • Çeşitli kulvarlar (swim-lanes) için görev ara: swimlane:"Version 1.2" swimlane:"Version 1.3"

Görev bağlantısı ile arama

Özellik: link

 • Görevleri bağlantı adına göre bulma: link:"is a milestone of"
 • Görevleri birkaç bağlantıya bul: link:"is a milestone of" link:"relates to"

Yorumlara göre ara

Özellik: comment

 • Bu başlık içeren yorumları bulun: comment:"Yorum mesajım"

Etiketlere göre ara

Özellik: tag

 • Örnek: tag:"Etiketim"

Etkinlik akışı arama

Görev başlıklarına göre etkinlik arama

Özellik: title veya yok (varsayılan)

 • Örnek: title:"Benim Görevim"
 • Görev no ile ara: #123

Görev durumuna göre olayları arama

Özellik: status

Olay yaratıcısı tarafından arayın

Özellik: creator

Olay oluşturma tarihine göre ara

Özellik: created

Etkinlikleri projeye göre ara

Özellik: project