Kanboard Belgeleri

Kullanıcı Rolleri

Uygulama Rolleri

Her Kanboard kullanıcısı bu rollerden birine sahiptir:

RolAçıklama
YöneticiHer şeye erişim
MüdürEkip projeleri oluşturabilir, ancak uygulama ayarlarını değiştiremezsiniz
KullanıcıSadece özel projeler yaratabilir

Proje Rolleri

Her bir proje ekip projesi her kullanıcıya ve gruba farklı bir rol atayabilir:

RolAçıklama
Proje MüdürüProje ayarlarını değiştirebilir, Gantt grafiğine ve raporlara erişebilir
Proje ÜyesiGörevler oluşturabilir ve panoyu kullanabilir
Proje GörüntüleyiciPanoya ve görevlere salt okunur

Kullanıcılara bir dizi kısıtlama uygulamak için özel proje rolleri oluşturulabilir.