Kanboard Belgeleri

Otomatik İşlemler

Kullanıcı etkileşimini en aza indirgemek için, Kanboard otomatik işlemleri desteklemektedir.

Her otomatik işlem şu şekilde tanımlanır:

 • Dinlemek için bir etkinlik
 • Bu etkinlikle bağlantılı işlem
 • Sonunda tanımlamak için bazı parametreler

Her projenin farklı otomatik eylemler kümesi vardır, proje girişi sayfasında yapılandırma panelinde bulunur, Otomatik işlemler bağlantısına tıklayın.

Yeni bir eylem ekle

Yeni bir otomatik işlem ekle bağlantısını tıklayın.

Automatique action

 • Bir eylem seçin
 • Sonra bir etkinlik seçin
 • Ve son olarak, parametreleri tanımlayın

Kullanılabilir işlemlerin listesi

 • Harici bir sağlayıcının yorumunu oluşturma
 • Görevi sütunlar arasında taşırken yorum günlüğü ekleme
 • Otomatik olarak bir renge dayalı bir kategori atama
 • Kategoriyi harici bir etikete göre değiştirin
 • Bağlantıya dayalı otomatik olarak bir kategori atama
 • Bir kategoriyi temel alan otomatik olarak bir renk ata
 • Görev belirli bir kolona taşıntığında renk ata
 • Belirli bir görev bağlantısı kullanırken görev rengini değiştirme
 • Belirli bir kullanıcıya renk atama
 • Görevi eylemi yapan kişiye atayın
 • Görevi, sütun değiştiğinde işlemi yapan kişiye atayın
 • Görevi belirli bir kullanıcıya atayın
 • Harçlı kişiyi harici bir kullanıcı adına göre değiştirin
 • Görevi kapat
 • Görevi belirli bir sütunda kapatma
 • Harici bir sağlayıcıdan bir görev oluşturma
 • Görevin başka bir projeye kopyalanması
 • Görevini e-postayla birine gönderin
 • Görevi başka bir projeye taşı
 • Görevi bir kullanıcıya atandığında başka bir kolona taşıyın
 • Kategori değiştirildiğinde görevi başka bir kolona taşı
 • Görev sahibi silindiğinde, görevi başka bir kolona taşı
 • Görev aç
 • Başlangıç ​​tarihini otomatik olarak güncelle

Örnekler

İşte gerçek hayatta kullanılan bazı örnekler:

Bir görevi “Bitti” kolonuna taşıdığımda, bu görevi otomatik olarak kapat

 • İşlemi seçin: Bir görevi belirli bir sütunda kapatın
 • Etkinliği seçin: Görevi başka bir kolona taşıyın
 • Eylem parametresini tanımlayın: Kolon=Bitti (hedef kolon budur)

Bir görevi “Doğrulanacak” kolonuna taşıdığımda, bu görevi belirli bir kullanıcıya atayın

 • İşlemi seçin: Görevi belirli bir kullanıcıya atayın
 • Etkinliği seçin: Görevi başka bir kolona taşıyın
 • Eylem parametrelerini tanımlayın: Kolon=Doğrulanacak ve Kullanıcı=Bob (Bob bizim test görevlimizdir)

Görevi “Çalışma sürüyor” kolonuna taşıdığımda, bu görevi geçerli kullanıcıya atayın

 • İşlemi seçin: Görevi, kolon değiştiğinde işlemi yapan kişiye atayın
 • Etkinliği seçin: Görevi başka bir kolona taşıyın
 • Eylem parametresini tanımlayın: Kolon=Çalışma sürüyor

Bir görev tamamlandığında, bu görevi başka bir projeye kopyalayın

Diyelim ki “Müşteri Siparişi” ve “Üretim” olmak üzere iki projemiz var, sipariş onaylandıktan sonra onu “Üretim” projesine değiştirelim.

 • İşlemi seçin: Görevi başka bir projeye çoğaltın
 • Etkinliği seçin: Görevi kapatma
 • Eylem parametrelerini tanımlayın: Kolon=Doğrulanmış ve Proje=Üretim

Bir görev son kolona taşıntığında, aynı görevi başka bir projeye taşıyın

Diyelim ki iki proje “Fikirler” ve “Geliştirme” var, bir kez fikir geçerliliği onaylandıktan sonra onu “Geliştirme” projesine takas edelim.

 • İşlemi seçin: Görevi başka bir projeye taşıyın
 • Etkinliği seçin: Görevi başka bir kolona taşıyın
 • Eylem parametrelerini tanımlayın: Kolon=Doğrulanmış ve Proje=Geliştirme

Bob kullanıcısına otomatik olarak bir renk atamak istiyorum

 • İşlemi seçin: Belirli bir kullanıcıya renk atayın
 • Etkinliği seçin: Görev atayanı değişim
 • Eylem parametrelerini tanımlayın: Renk=Yeşil ve Atayan=Bob

Tanımlanan “Özellik İsteği” kategorisine otomatik olarak bir renk atamak istiyorum

 • İşlemi seçin: Otomatik olarak bir kategoriye dayalı bir renk atayın
 • Etkinliği seçin: Görev oluşturma veya değiştirme
 • Eylem parametrelerini tanımlayın: Renk=Mavi ve Kategori=Özellik İsteği

Görev “Çalışma sürüyor” sütununa taşındığında başlangıç ​​tarihini otomatik olarak ayarlamak istiyorum

 • İşlemi seçin: Başlangıç ​​tarihini otomatik olarak güncelleyin
 • Etkinliği seçin: Görevi başka bir kolona taşıyın
 • Eylem parametrelerini tanımlayın: Kolon=Çalışma sürüyor