Web kancası-Webhooks

Web kancası-Webhooks harici uygulamalarla işlemleri gerçekleştirmek için kullanışlıdır.

 • Webhook’lar, basit bir URL’yi çağırarak bir görev oluşturmak için kullanılabilir (Bunu da API ile yapabilirsiniz)
 • Kanboard’da bir olay meydana geldiğinde (görev yaratma, açıklama güncellendi, vb.) Harici bir URL otomatik olarak çağrılabilir

Web kancası-Webhooks alıcı nasıl yazılır?

Kanboard’un tüm dahili olayları harici bir URL’ye gönderilebilir.

 • Web kancası-Webhooks URL’si Ayarlar> Web kancası-Webhooks> Web kancası-Webhooks URL ’de tanımlanmalıdır.
 • Bir olay tetiklendiğinde Kanboard önceden tanımlı URL’yi otomatik olarak çağırır
 • Veriler JSON formatında kodlanır ve bir POST HTTP isteğiyle gönderilir
 • Web kancası-Webhooks anahtarı-token da bir sorgu dizesi parametresi olarak gönderilir, böylece isteğin gerçekten Kanboard’dan geldiğini kontrol edebilirsiniz.
 • Özel URL’niz 1 saniyeden kısa bir sürede yanıt almalıdır, bu istekler senkron (PHP sınırlaması) olup komut dosyası çok yavaşsa kullanıcı arayüzünü yavaşlatabilir!

Desteklenen etkinlikler listesi

 • comment.create
 • comment.update
 • comment.delete
 • file.create
 • task.move.project
 • task.move.column
 • task.move.position
 • task.move.swimlane
 • task.update
 • task.create
 • task.close
 • task.open
 • task.assignee_change
 • subtask.update
 • subtask.create
 • subtask.delete
 • task_internal_link.create_update
 • task_internal_link.delete

HTTP isteği örneği

POST https://your_webhook_url/?token=WEBHOOK_TOKEN_HERE
User-Agent: Kanboard Webhook
Content-Type: application/json
Connection: close

{
  "event_name": "task.move.column",
  "event_data": {
    "task_id": "4",
    "task": {
      "id": "4",
      "reference": "",
      "title": "My task",
      "description": "",
      "date_creation": "1469314356",
      "date_completed": null,
      "date_modification": "1469315422",
      "date_due": "1469491200",
      "date_started": "0",
      "time_estimated": "0",
      "time_spent": "0",
      "color_id": "green",
      "project_id": "1",
      "column_id": "1",
      "owner_id": "1",
      "creator_id": "1",
      "position": "1",
      "is_active": "1",
      "score": "0",
      "category_id": "0",
      "priority": "0",
      "swimlane_id": "0",
      "date_moved": "1469315422",
      "recurrence_status": "0",
      "recurrence_trigger": "0",
      "recurrence_factor": "0",
      "recurrence_timeframe": "0",
      "recurrence_basedate": "0",
      "recurrence_parent": null,
      "recurrence_child": null,
      "category_name": null,
      "swimlane_name": null,
      "project_name": "Demo Project",
      "default_swimlane": "Default swimlane",
      "column_title": "Backlog",
      "assignee_username": "admin",
      "assignee_name": null,
      "creator_username": "admin",
      "creator_name": null
    },
    "changes": {
      "src_column_id": "2",
      "dst_column_id": "1",
      "date_moved": "1469315398"
    },
    "project_id": "1",
    "position": 1,
    "column_id": "1",
    "swimlane_id": "0",
    "src_column_id": "2",
    "dst_column_id": "1",
    "date_moved": "1469315398",
    "recurrence_status": "0",
    "recurrence_trigger": "0"
  }
}

Tüm etkinlik yükleri aşağıdaki biçimde:

{
 "event_name": "model.event_name",
 "event_data": {
  "key1": "value1",
  "key2": "value2",
  ...
 }
}

event_data değerleri olaylar arasında normalize edilmek zorunda değildir.

Etkinlik yükü örnekleri

Görev yaratma:

{
  "event_name": "task.create",
  "event_data": {
    "task_id": 5,
    "task": {
      "id": "5",
      "reference": "",
      "title": "My new task",
      "description": "",
      "date_creation": "1469315481",
      "date_completed": null,
      "date_modification": "1469315481",
      "date_due": "0",
      "date_started": "0",
      "time_estimated": "0",
      "time_spent": "0",
      "color_id": "orange",
      "project_id": "1",
      "column_id": "2",
      "owner_id": "1",
      "creator_id": "1",
      "position": "1",
      "is_active": "1",
      "score": "3",
      "category_id": "0",
      "priority": "2",
      "swimlane_id": "0",
      "date_moved": "1469315481",
      "recurrence_status": "0",
      "recurrence_trigger": "0",
      "recurrence_factor": "0",
      "recurrence_timeframe": "0",
      "recurrence_basedate": "0",
      "recurrence_parent": null,
      "recurrence_child": null,
      "category_name": null,
      "swimlane_name": null,
      "project_name": "Demo Project",
      "default_swimlane": "Default swimlane",
      "column_title": "Ready",
      "assignee_username": "admin",
      "assignee_name": null,
      "creator_username": "admin",
      "creator_name": null
    }
  }
}

Görev değişikliği:

{
  "event_name": "task.update",
  "event_data": {
    "task_id": "5",
    "task": {
      "id": "5",
      "reference": "",
      "title": "My new task",
      "description": "New description",
      "date_creation": "1469315481",
      "date_completed": null,
      "date_modification": "1469315531",
      "date_due": "1469836800",
      "date_started": "0",
      "time_estimated": "0",
      "time_spent": "0",
      "color_id": "purple",
      "project_id": "1",
      "column_id": "2",
      "owner_id": "1",
      "creator_id": "1",
      "position": "1",
      "is_active": "1",
      "score": "3",
      "category_id": "0",
      "priority": "2",
      "swimlane_id": "0",
      "date_moved": "1469315481",
      "recurrence_status": "0",
      "recurrence_trigger": "0",
      "recurrence_factor": "0",
      "recurrence_timeframe": "0",
      "recurrence_basedate": "0",
      "recurrence_parent": null,
      "recurrence_child": null,
      "category_name": null,
      "swimlane_name": null,
      "project_name": "Demo Project",
      "default_swimlane": "Default swimlane",
      "column_title": "Ready",
      "assignee_username": "admin",
      "assignee_name": null,
      "creator_username": "admin",
      "creator_name": null
    },
    "changes": {
      "description": "New description",
      "color_id": "purple",
      "date_due": 1469836800
    }
  }
}

Görev güncelleme etkinlikleri, güncellenmiş değerleri içeren changes adı verilen bir alana sahiptir.

Yorum yaratma:

{
  "event_name": "comment.create",
  "event_data": {
    "comment": {
      "id": "1",
      "task_id": "5",
      "user_id": "1",
      "date_creation": "1469315727",
      "comment": "My comment.",
      "reference": null,
      "username": "admin",
      "name": null,
      "email": null,
      "avatar_path": null
    },
    "task": {
      "id": "5",
      "reference": "",
      "title": "My new task",
      "description": "New description",
      "date_creation": "1469315481",
      "date_completed": null,
      "date_modification": "1469315531",
      "date_due": "1469836800",
      "date_started": "0",
      "time_estimated": "0",
      "time_spent": "0",
      "color_id": "purple",
      "project_id": "1",
      "column_id": "2",
      "owner_id": "1",
      "creator_id": "1",
      "position": "1",
      "is_active": "1",
      "score": "3",
      "category_id": "0",
      "priority": "2",
      "swimlane_id": "0",
      "date_moved": "1469315481",
      "recurrence_status": "0",
      "recurrence_trigger": "0",
      "recurrence_factor": "0",
      "recurrence_timeframe": "0",
      "recurrence_basedate": "0",
      "recurrence_parent": null,
      "recurrence_child": null,
      "category_name": null,
      "swimlane_name": null,
      "project_name": "Demo Project",
      "default_swimlane": "Default swimlane",
      "column_title": "Ready",
      "assignee_username": "admin",
      "assignee_name": null,
      "creator_username": "admin",
      "creator_name": null
    }
  }
}

Alt görev yaratma:

{
  "event_name": "subtask.create",
  "event_data": {
    "subtask": {
      "id": "1",
      "title": "My subtask",
      "status": "0",
      "time_estimated": "0",
      "time_spent": "0",
      "task_id": "5",
      "user_id": "1",
      "position": "1",
      "username": "admin",
      "name": null,
      "timer_start_date": 0,
      "status_name": "Todo",
      "is_timer_started": false
    },
    "task": {
      "id": "5",
      "reference": "",
      "title": "My new task",
      "description": "New description",
      "date_creation": "1469315481",
      "date_completed": null,
      "date_modification": "1469315531",
      "date_due": "1469836800",
      "date_started": "0",
      "time_estimated": "0",
      "time_spent": "0",
      "color_id": "purple",
      "project_id": "1",
      "column_id": "2",
      "owner_id": "1",
      "creator_id": "1",
      "position": "1",
      "is_active": "1",
      "score": "3",
      "category_id": "0",
      "priority": "2",
      "swimlane_id": "0",
      "date_moved": "1469315481",
      "recurrence_status": "0",
      "recurrence_trigger": "0",
      "recurrence_factor": "0",
      "recurrence_timeframe": "0",
      "recurrence_basedate": "0",
      "recurrence_parent": null,
      "recurrence_child": null,
      "category_name": null,
      "swimlane_name": null,
      "project_name": "Demo Project",
      "default_swimlane": "Default swimlane",
      "column_title": "Ready",
      "assignee_username": "admin",
      "assignee_name": null,
      "creator_username": "admin",
      "creator_name": null
    }
  }
}

Dosya yükleme:

{
  "event_name": "task.file.create",
  "event_data": {
    "file": {
      "id": "1",
      "name": "kanboard-latest.zip",
      "path": "tasks/5/6f32893e467e76671965b1ec58c06a2440823752",
      "is_image": "0",
      "task_id": "5",
      "date": "1469315613",
      "user_id": "1",
      "size": "4907308"
    },
    "task": {
      "id": "5",
      "reference": "",
      "title": "My new task",
      "description": "New description",
      "date_creation": "1469315481",
      "date_completed": null,
      "date_modification": "1469315531",
      "date_due": "1469836800",
      "date_started": "0",
      "time_estimated": "0",
      "time_spent": "0",
      "color_id": "purple",
      "project_id": "1",
      "column_id": "2",
      "owner_id": "1",
      "creator_id": "1",
      "position": "1",
      "is_active": "1",
      "score": "3",
      "category_id": "0",
      "priority": "2",
      "swimlane_id": "0",
      "date_moved": "1469315481",
      "recurrence_status": "0",
      "recurrence_trigger": "0",
      "recurrence_factor": "0",
      "recurrence_timeframe": "0",
      "recurrence_basedate": "0",
      "recurrence_parent": null,
      "recurrence_child": null,
      "category_name": null,
      "swimlane_name": null,
      "project_name": "Demo Project",
      "default_swimlane": "Default swimlane",
      "column_title": "Ready",
      "assignee_username": "admin",
      "assignee_name": null,
      "creator_username": "admin",
      "creator_name": null
    }
  }
}

Görev bağlantısı oluşturulması:

{
  "event_name": "task_internal_link.create_update",
  "event_data": {
    "task_link": {
      "id": "2",
      "opposite_task_id": "5",
      "task_id": "4",
      "link_id": "3",
      "label": "is blocked by",
      "opposite_link_id": "2"
    },
    "task": {
      "id": "4",
      "reference": "",
      "title": "My task",
      "description": "",
      "date_creation": "1469314356",
      "date_completed": null,
      "date_modification": "1469315422",
      "date_due": "1469491200",
      "date_started": "0",
      "time_estimated": "0",
      "time_spent": "0",
      "color_id": "green",
      "project_id": "1",
      "column_id": "1",
      "owner_id": "1",
      "creator_id": "1",
      "position": "1",
      "is_active": "1",
      "score": "0",
      "category_id": "0",
      "priority": "0",
      "swimlane_id": "0",
      "date_moved": "1469315422",
      "recurrence_status": "0",
      "recurrence_trigger": "0",
      "recurrence_factor": "0",
      "recurrence_timeframe": "0",
      "recurrence_basedate": "0",
      "recurrence_parent": null,
      "recurrence_child": null,
      "category_name": null,
      "swimlane_name": null,
      "project_name": "Demo Project",
      "default_swimlane": "Default swimlane",
      "column_title": "Backlog",
      "assignee_username": "admin",
      "assignee_name": null,
      "creator_username": "admin",
      "creator_name": null
    }
  }
}