Çeviriler

Kanboard’u yeni bir dilde nasıl tercüme edebilirim?

 • Çeviriler, app/Locale dizininde saklanır
 • Her dil için bir alt dizin var; örneğin Fransızca’da fr_FR, İtalyanca’da it_IT, Türkçe’de tr_TR vb.
 • Bir çeviri, bir anahtar-değer çifti içeren bir dizi-Array döndüren bir PHP dosyasıdır
 • Anahtar, İngilizce orijinal metindir ve değer ilgili dildeki tercümedir
 • Fransızca çeviriler her zaman günceldir
 • Daima son sürümü kullanın (branch master)

Yeni çeviri oluştur:

 1. Yeni bir dizin yapın: app/Locale/xx_XX örneğin Kanada Fransızcası için app/Locale/fr_CA
 2. Çeviri için yeni bir dosya oluşturun: app/Locale/xx_XX/translations.php
 3. Fransızca yerel ayarların içeriğini kullanın ve değerleri değiştirin
 4. app/Model/Language.php dosyasını güncelleyin
 5. Her şey yolunda giderse, Kanboard’u yerel olarak kurun.
 6. Github ile çekme isteği-pull-request with Github gönderin

Mevcut bir çeviri nasıl güncellenir?

 1. Çeviri dosyasını açın app/Locale/xx_XX/translations.php
 2. Kayıp çeviriler // ile yorumlanır ve değerler boş, sadece boşluk doldurun ve açıklamayı kaldırın.
 3. Yerel kurulumunuz olan Kanboard’u kontrol edin ve bir pull-request gönderin.

Uygulamaya yeni çevrilmiş metin nasıl eklenir?

Çeviriler, kaynak kodunda aşağıdaki işlevlerle birlikte görüntülenir:

 • t(): HTML escaping-çıkışı olan metinleri görüntüle
 • e(): HTML escaping-çıkışı olmadan metinleri görüntüle

Kaynak kodunda daima İngilizce sürümünü kullanın.

Metin dizeleri, öğeleri değiştirmek için sprintf() işlevini kullanır:

 • %s bir karakter-kelime-string yerine kullanılır
 • %d bir tamsayıyı-integer değiştirmek için kullanılır

Tüm formatlar için PHP Belgeleri-documentation.

Uygulamalardaki eksik çevirileri nasıl bulabilirim?

Bir terminalden aşağıdaki komutu çalıştırın:

./cli locale:compare

Eksik ve kullanılmayan tüm çeviriler ekranda görüntülenir. Bunu Fransız yerel ayarına koyun ve diğer yerel ayarları eşzamanlayın (aşağıya bakın).

Çeviri dosyalarını nasıl senkronize ederim?

Bir Unix shell-kabuğundan şu komutu çalıştırın:

./cli locale:sync

Fransızca çevirisi diğer yerel ayarlarda referans olarak kullanılır.