Kodlama standartları

PHP kodu

  • Girinti: 4 spaces
  • Satır sonu: Unix => \n
  • Kodlama: UTF-8
  • Şablonlar için sadece <?php veya <?= açık tag kullanın, ancak asla <? kullanmayın
  • Yöntemler ve sınıf özellikleri için daima PHPdoc yorumlarını yaz
  • Kodlama stili: PSR-1 ve PSR-2

JavaScript kodu

  • Girinti: 4 spaces
  • Satır sonu: Unix => \n

CSS kodu

  • Girinti: 4 spaces
  • Satır sonu: Unix => \n