Varlıklarğ-assets (Javascript ve CSS dosyaları) nasıl oluşturulur

Stil sayfası ve Javascript dosyaları bir araya getirilir ve küçültülür.

  • Orijinal CSS dosyaları assets/css/src/*.css klasöründe saklanır
  • Orijinal Javascript kodu assets/js/src/*.js klasöründe saklanır
  • assets/*/vendor.min.* birleştirilmiş ve küçültülmüş harici bağımlılıklardır
  • assets/*/app.min.* birleştirme ve küçültülmüş uygulama kaynak kodu

Gereksinimler

Javascript ve CSS dosyalarını oluşturma

Kanboard, öğeleri oluşturmak için Gulp ve bağımlılıkları yönetmek için Bower kullanır. Bu araçlar, projeye NodeJS bağımlılıkları olarak yüklenir.

Her şeyi çalıştır

make static

vendor.min.js ve vendor.min.css leri oluşturun

gulp vendor

app.min.js oluşturun

gulp js

app.min.css oluşturun

gulp css

Notlar

Varlıkların oluşturulması Kanboard’un arşivinden mümkün değildir, havuzun klonlamanız gerekir.