Postgresql yapılandırması

Varsayılan olarak Kanboard, verilerini depolamak için Sqlite’i kullanır, ancak Postgresql’i kullanmak da mümkündür.

Gereksinimler

  • Postgresql >= 9.3
  • pdo_pgsql PHP uzantısı kurulmuş olmalı (Debian/Ubuntu: apt-get install php5-pgsql)

Configuration

pgsql komutu ile boş bir veritabanı oluşturun:

CREATE DATABASE kanboard;

Bir yapılandırma dosyası oluşturun

config.php dosyasında aşağıdaki şu değerler bulunmalıdır:

<?php

// PostgreSQL'i Sqlite yerine kullanmayı seçiyoruz
// We choose to use Postgresql instead of Sqlite
define('DB_DRIVER', 'postgres');

// Mysql parameters
define('DB_USERNAME', 'REPLACE_ME');
define('DB_PASSWORD', 'REPLACE_ME');
define('DB_HOSTNAME', 'REPLACE_ME');
define('DB_NAME', 'kanboard');

Not: Ayrıca, config.default.php şablon dosyasını config.php olarak yeniden adlandırabilirsiniz.

SQL dökümünü-dump alma (alternatif yöntem)

Başlangıçta bri kez, Kanboard her bir veritabanı geçiş işleminde tek tek çalışacak ve bu işlem konfigürasyonunuza göre biraz zaman alabilir.

Sorunları veya olası zaman aşımlarını önlemek için, veritabanını doğrudan SQL şemasını içe aktararak başlatabilirsiniz:

psql -U postgres my_database < app/Schema/Sql/postgres.sql

app/Schema/Sql/postgres.sql dosyası, veritabanının son sürümünü gösteren bir SQL dökümüdür.