Mysql / MariaDB Yapılandırması

Varsayılan olarak Kanboard, verilerini depolamak için Sqlite’i kullanır. Ancak Mql veya MariaDB yerine Sqlite kullanmak mümkündür.

Gereksinimler

  • MySQL sunucusu
  • PHP’nin pdo_mysql uzantısı kuruldu

Not: Kanboard, Mysql> = 5.5 ve MariaDB> = 10.0 ile test edilmiştir

MySQL yapılandırması

Veritabanı oluşturma

İlk adım, MySQL sunucunuzda bir veritabanı oluşturmaktır. Örneğin, mysql istemcisi komut satırıyla bunu yapabilirsiniz:

CREATE DATABASE kanboard;

Bir yapılandırma dosyası oluştur

config.php dosyasında bu değerler bulunmalıdır:

<?php

// We choose to use Mysql instead of Sqlite
define('DB_DRIVER', 'mysql');

// Mysql parameters
define('DB_USERNAME', 'REPLACE_ME');
define('DB_PASSWORD', 'REPLACE_ME');
define('DB_HOSTNAME', 'REPLACE_ME');
define('DB_NAME', 'kanboard');

Not: Ayrıca, config.default.php şablon dosyasını config.php olarak yeniden adlandırabilirsiniz.

SQL dökümünü alma (alternatif yöntem)

İlk kez, Kanboard her bir veritabanı geçiş işleminde tek tek çalışacak ve bu işlem konfigürasyonunuza göre biraz zaman alabilir.

Olası bir zaman aşımını önlemek için, veritabanını doğrudan SQL şemasını içe aktararak başlatabilirsiniz:

mysql -u root -p my_database < app/Schema/Sql/mysql.sql

app/Schema/Sql/mysql.sql dosyası, veritabanının son sürümünü gösteren bir SQL dökümüdür.

SSL yapılandırması

Bu parametrelerin Mysql SSL bağlantısını etkinleştirmek için tanımlanması gerekir:

// Mysql SSL key
define('DB_SSL_KEY', '/path/to/client-key.pem');

// Mysql SSL certificate
define('DB_SSL_CERT', '/path/to/client-cert.pem');

// Mysql SSL CA
define('DB_SSL_CA', '/path/to/ca-cert.pem');