LDAP Yapılandırma Parametreleri

Kullanılabilir LDAP parametrelerinin listesi aşağıdadır:

Parametre Varsayılan değer Açıklama
LDAP_AUTH false LDAP kimlik doğrulamasını etkinleştir
LDAP_SERVER Empty LDAP sunucusu ana makine adı
LDAP_PORT 389 LDAP server port
LDAP_SSL_VERIFY true ldaps:// stil URL’si için sertifikayı doğrulama
LDAP_START_TLS false LDAP başlangıç TLS’i etkinleştir
LDAP_USERNAME_CASE_ SENSITIVE false Kanboard, yinelenen kullanıcılardan kaçınmak için ldap kullanıcı adını küçük harflerle yazmaktadır (veritabanı büyük/küçük harf duyarlıdır)
LDAP_BIND_TYPE anonymous Bağ türü: “anonim”, “kullanıcı” veya “vekil”
LDAP_USERNAME null Kullanıcı moduyla kullanılacak proxy modu veya kullanıcı adı kalıbıyla kullanılacak LDAP kullanıcı adı
LDAP_PASSWORD null Proxy modu için kullanılacak LDAP şifresi
LDAP_USER_BASE_DN Empty Kullanıcılar için LDAP DN (Örnek: “CN=Kullanıcılar,DC=kanboard,DC =yerel”)
LDAP_USER_FILTER Empty Kullanıcı hesabı ararken kullanılacak LDAP deseni (Örnek: “(&(objectClass=user)(sAMAccoun tName=%s))”)
LDAP_USER_ATTRIBUTE _USERNAME uid Kullanıcı adı için LDAP özelliği (Örnek: “samaccountname”)
LDAP_USER_ATTRIBUTE _FULLNAME cn Kullanıcı tam adı için LDAP özelliği (Örnek: “displayname”)
LDAP_USER_ATTRIBUTE _EMAIL mail Kullanıcı e-postası için LDAP özelliği
LDAP_USER_ATTRIBUTE _GROUPS memberof Kullanıcı profilinde gruplar bulmak için LDAP özniteliği
LDAP_USER_ATTRIBUTE _PHOTO Empty Kullanıcı fotoğrafını bulmak için LDAP özniteliği (jpegPhoto veya thumbnailPhoto)
LDAP_USER_ATTRIBUTE _LANGUAGE Empty Kullanıcı dili için LDAP özniteliği (preferredlanguage), kabul edilen dil biçimi “fr-FR”
LDAP_USER_CREATION true Otomatik LDAP kullanıcı yaratmayı etkinleştir
LDAP_GROUP_ADMIN_DN Empty Yöneticiler için LDAP DN (Örnek: “CN=Kanboard-Admins,CN=Users,DC =kanboard,DC=local”)
LDAP_GROUP_MANAGER_ DN Empty Müdürler için LDAP DN (Örnek: “CN=Kanboard Managers,CN=Users,DC=kanboard,D C=local”)
LDAP_GROUP_PROVIDER false Proje izinleri için LDAP grup sağlayıcısını etkinleştirin
LDAP_GROUP_BASE_DN Empty Gruplar için LDAP Tabanı DN
LDAP_GROUP_FILTER Empty LDAP grup filitresi (Örnek: “(&(objectClass=group)(sAMAccou ntName=%s*))“)
LDAP_GROUP_USER_FIL TER Empty Kanboard, tanımlandıysa, LDAP_GROUP_BASE_DN ’deki kullanıcı gruplarını bu filtre ile arayacaktır, yalnızca posixGroups için kullanışlıdır (Örnek: (&(objectClass=posixGroup)(me mberUid=%s)))
LDAP_GROUP_ATTRIBUT E_NAME cn Grup adı için LDAP özniteliği

Notlar:

  • LDAP nitelikleri küçük harflerle yazılmış olmalıdır