Sıkça Sorulan Sorular (F.A.Q. -S.S.S.)

Kanboard için bir web barındırma sağlayıcısı önerebilir misiniz?

Kanboard, herhangi bir büyük VPS barındırma sağlayıcısı ile iyi çalışır; Digital Ocean, Linode veya Gandi gibi.

En iyi performansa sahip olmak için, Kanboard’un varsayılan olarak Sqlite’i kullanması nedeniyle hızlı disk G/Ç(I/O)’si olan bir sağlayıcı seçin. Paylaşılan bir NFS bağlama noktası kullanan barındırma sağlayıcılarından kaçının.

“Sisteminizde uygun bir CSPRNG yüklü değil” “There is no suitable CSPRNG installed on your system” hatası; ———————————————————————–

PHP <7.0 kullanıyorsanız, openssl uzantısının etkinleştirilmesini sağlamanız gerekir veya eğer bir open_basedir kısıtlaması ile kısıtlanmışsa uygulamadan /dev/urandom alanına erişilebilir olmalıdır.

Sayfa bulunamadı ve URL yanlış görünüyor (&amp;)

  • URL, ?controller=auth&action=login&redirect_query= yerine /?controller=auth&amp;action=login&amp;redirect_query= gibi görünüyor.
  • Kanboard, “Sayfa bulunamadı” hatası döndürür

Bu sayı PHP yapılandırmanızdan geliyor, arg_separator.output değeri PHP’nin varsayılanı değil, bunu düzeltmenin farklı yolları var:

Eğer yapabiliyorsanız, doğrudan php.ini dosyanızdaki değeri değiştirin:

arg_separator.output = "&"

Değeri .htaccess ile geçersiz kılın:

php_value arg_separator.output "&"

Aksi takdirde, Kanboard değeri doğrudan PHP’de geçersiz kılmaya çalışacaktır.

API ve Apache + PHP-FPM ile kimlik doğrulama başarısızlığı

Apache altındaki php-cgi, varsayılan olarak HTTP temel kullanıcı/şifre’sini PHP’ye geçirmiyor. Bu geçici çözümün çalışması için aşağıdaki şu satırları .htaccess dosyanıza ekleyin:

RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

eAccelerator ile bilinen sorunlar

Kanboard, eAccelerator ile çok iyi çalışmıyor. Buna sebep boş bir sayfa veya bir Apache çökmesi olabilir:

[Wed Mar 05 21:36:56 2014] [notice] child pid 22630 exit signal Segmentation fault (11)

Bu sorunu önlemenin en iyi yolu, eAccelerator’ı devre dışı bırakmak veya hangi dosyaların önbelleklemek istediğinizi eaccelerator.filter yapılandırma parametresiyle el-ile manuel olarak tanımlamaktır.

eAccelerator projesi ölü gibi görünüyor ve 2012’den beri güncellenmedi. OPcache ile paketlendiğinden PHP’nin son sürümüne geçmenizi öneririz.

Neden minimum gereksinim PHP 5.3.3’tir?

Kanboard, parolaları şifrelemek için password_hash () işlevini kullanır, ancak bu işlev yalnızca PHP >= 5.5 için kullanılabilir.

Bununla birlikte, eski PHP sürümleri için bir arka port var. Bu kütüphane, en azından PHP 5.3.7’nin doğru çalışmasını gerektiriyor.

Görünüşe göre, Centos ve Debian arka-port güvenlik güncellemeleri yaptı, böylece PHP 5.3.3 tamam olmalıdır.

Kanboard v1.0.10 ve v1.0.11, en azından PHP 5.3.7 gerektirir, ancak bu değişiklik, Kanboard >= v1.0.12 ile PHP 5.3.3 ile uyumlu olacak şekilde geri döndürülmüştür

Kanboard PHP yerel-local dahili web sunucusu ile nasıl test edilir?

Eğer localhost üzerinde Apache gibi bir web sunucusu kurmak istemiyorsanız. PHP’nin gömülü web sunucusu ile test edebilirsiniz:

unzip kanboard-VERSION.zip
cd kanboard
php -S localhost:8000
open http://localhost:8000/