Docker ile Kanboard nasıl çalıştırılır?

Kanboard, Docker ile kolayca çalıştırabilir.

Disk görüntü-image boyutu yaklaşık 70MB olup aşağıdakileri içerir:

Kanboard cronjob’u her gece yarısı çalışıyor. URL yeniden yazma, birlikte gelen yapılandırma dosyasında etkinleştirilmiştir.

Kapsayıcı-konteyner çalışırken, bellek kullanımı yaklaşık 30MB civarındadır.

Kararlı sürümü kullanmak

Kanboard’un en kararlı sürümünü elde etmek için stable etiketini kullanın:

docker pull kanboard/kanboard
docker run -d --name kanboard -p 80:80 -t kanboard/kanboard:stable

Geliştirme sürümünü kullanmak (otomatik yapı)

Depodaki her yeni taahhüt, Docker Hub üzerinde yeni bir yapı oluşturur.

docker pull kanboard/kanboard
docker run -d --name kanboard -p 80:80 -t kanboard/kanboard:latest

latest etiketi, Kanboard’un geliştirme versiyonudur-development version, risk almak kendi sorumluluğunuzdadır.

Kendi Docker görüntü-image oluşturun

Kendi görüntü-image inızı oluşturmak için Kanboard havuzunda-repository bir Dockerfile var. Kanboard havuzunda-repository klonlayın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

docker build -t youruser/kanboard:master .

veya

make docker-image

Bağlantı noktası 80 üzerinde arka planda kapsayıcı-konteyner çalıştırmak için:

docker run -d --name kanboard -p 80:80 -t youruser/kanboard:master

Cilt-Volumes

Kapsayıcınıza-konyetner 2 cilt bağlayabilirsiniz:

  • Veri klasörü: /var/www/app/data
  • Eklentiler-Plugins klasörü: /var/www/app/plugins

Resmi Docker belgeleri ’da açıklandığı gibi, ana makineye bir hacim bağlamak için -v parametresi-bayrağını kullanın.

Kapsayıcınızı-Konteyner Yükseltme

  • Yeni görüntü-image koy
  • Eski kapsayıcı-konteyner çıkarın
  • Aynı ciltlere sahip yeni bir kapsayıcı-konteyner yeniden başlat

Ortam Değişkenleri

Ortam değişkenleri, Kanboard konteyner (Docker) olarak kullanıldığında yararlı olabilir.

Deği şken Tanım
DATA BASE _URL [Veritabanı türü]://[kullanıcı adı]:[şifre]@[host]:[port]/[ veritabanı adı], örnek: postgres://foo:foo@myserver:5432/kanboard
DEBU G Hata ayıklama modunu etkinleştir/devre dışı bırak: “true” veya “false”

Yapılandırma dosyaları

  • Kapsayıcı-konteyner da zaten /var/www/app/config.php de bulunan özel bir yapılandırma dosyası bulunmaktadır.
  • Kendi yapılandırma dosyanızı veri hacmine kaydedebilirsiniz: /var/www/app/data/config.php.