Komut satırı arayüzü-CLI

Kanboard, herhangi bir Unix terminalinden kullanılabilen basit bir komut satırı arabirimi sağlar. Bu araç yalnızca yerel makinede kullanılabilir.

Bu özellik, komutları web sunucusu işlemleri dışında çalıştırmak için kullanışlıdır.

Kullanımı

 • Bir terminal açın ve Kanboard dizinine gidin (örneğin: cd /var/www/kanboard)
 • ./cli veya php cli komutunu çalıştırın
Kanboard version master

Usage:
 command [options] [arguments]

Options:
 -h, --help      Display this help message
 -q, --quiet      Do not output any message
 -V, --version     Display this application version
   --ansi      Force ANSI output
   --no-ansi     Disable ANSI output
 -n, --no-interaction Do not ask any interactive question
 -v|vv|vvv, --verbose Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug

Available commands:
 cronjob              Execute daily cronjob
 help                Displays help for a command
 list                Lists commands
 worker               Execute queue worker
 db
 db:migrate             Execute SQL migrations
 db:version             Show database schema version
 export
 export:daily-project-column-stats Daily project column stats CSV export (number of tasks per column and per day)
 export:subtasks          Subtasks CSV export
 export:tasks            Tasks CSV export
 export:transitions         Task transitions CSV export
 locale
 locale:compare           Compare application translations with the fr_FR locale
 locale:sync            Synchronize all translations based on the fr_FR locale
 notification
 notification:overdue-tasks     Send notifications for overdue tasks
 plugin
 plugin:install           Install a plugin from a remote Zip archive
 plugin:uninstall          Remove a plugin
 plugin:upgrade           Update all installed plugins
 projects
 projects:archive          Disable projects not touched during one year
 projects:daily-stats        Calculate daily statistics for all projects
 trigger
 trigger:tasks           Trigger scheduler event for all tasks
 user
 user:reset-2fa           Remove two-factor authentication for a user
 user:reset-password        Change user password

Kullanılabilir komutlar

Görevleri CSV olarak dışa aktarma

Kullanımı:

./cli export:tasks <project_id> <start_date> <end_date>

Örnek:

./cli export:tasks 1 2014-10-01 2014-11-30 > /tmp/my_custom_export.csv

CSV verileri şu adrese gönderilir; stdout.

Alt görevleri CSV olarak dışa aktarma

Kullanımı:

./cli export:subtasks <project_id> <start_date> <end_date>

Örnek:

./cli export:subtasks 1 2014-10-01 2014-11-30 > /tmp/my_custom_export.csv

Görev geçişlerini CSV olarak dışa aktarma

Kullanımı:

./cli export:transitions <project_id> <start_date> <end_date>

Örnek:

./cli export:transitions 1 2014-10-01 2014-11-30 > /tmp/my_custom_export.csv

CSV’de günlük özet verilerini dışa aktar

Dışa aktarılan veriler standart çıktıda bastırılacaktır:

./cli export:daily-project-column-stats <project_id> <start_date> <end_date>

Örnek:

./cli export:daily-project-column-stats 1 2014-10-01 2014-11-30 > /tmp/my_custom_export.csv

Gecikmiş görevler için bildirim gönder

E-postalar, bildirimlerin etkinleştirildiği tüm kullanıcılara gönderilecektir.

./cli notification:overdue-tasks

İsteğe bağlı parametreler:

 • --show: Ekran bildirimleri gönderin
 • --group: Bir kullanıcı için tüm gecikmiş görevleri tek bir e-postayla gruplandırın (tüm projelerden)
 • --manager: Gecikmiş tüm görevleri tek bir e-postayla proje yöneticisine gönderin

Gecikmiş görevleri bayrağıyla da görüntüleyebilirsiniz --show:

./kanboard notification:overdue-tasks --show
+-----+---------+------------+------------+--------------+----------+
| Id | Title  | Due date  | Project Id | Project name | Assignee |
+-----+---------+------------+------------+--------------+----------+
| 201 | Test  | 2014-10-26 | 1     | Project #0  | admin  |
| 202 | My task | 2014-10-28 | 1     | Project #0  |     |
+-----+---------+------------+------------+--------------+----------+

Günlük proje istatistikleri hesaplamasını çalıştır

Bu komut, her projenin istatistiklerini hesaplar:

./cli projects:daily-stats
Run calculation for Project #0
Run calculation for Project #1
Run calculation for Project #10

Görevler için tetikleyici

Bu komut, her projenin açık görevlerine “günlük cronjob etkinliği” gönderir.

./cli trigger:tasks
Trigger task event: project_id=2, nb_tasks=1

Kullanıcı şifresini sıfırla

./cli user:reset-password my_user

Bir şifre ve onay istenir. Karakterler ekrana yazdırılmaz.

Bir kullanıcı için iki-kademeli kimlik doğrulamayı kaldırma

./cli user:reset-2fa my_user

Bir eklenti kurma

./cli plugin:install https://github.com/kanboard/plugin-github-auth/releases/download/v1.0.1/GithubAuth-1.0.1.zip

Not: Yüklü dosyalar, geçerli kullanıcıyla aynı izinlere sahip olacak

Eklentiyi kaldır

./cli plugin:uninstall Budget

Tüm eklentileri güncelle

./cli plugin:upgrade
* Updating plugin: Budget Planning
* Plugin up to date: Github Authentication

Arkaplan çalışanını çalıştır

./cli worker

Veritabanı geçişlerini yürütün

DB_RUN_MIGRATIONS parametresi false olarak ayarlanırsa, veritabanı geçişlerini manuel olarak çalıştırmışsınızdır:

./cli db:migrate

Veritabanı şema sürümünü denetle

./cli db:version
Current version: 95
Last version: 96