Dokumentace Kanboard

Oprávnění projektu

Každý projekt je izolován od jiných projektů. Přístup k projektu musí být povolen vlastníkem projektu.

Každý uživatel a každá skupina mohou mít přiřazenou jinou roli. Existují 3 typy rolí projektu:

  • Správce projektu
  • Člen projektu
  • Čtenář projektu

Pouze správci mají přístup ke všemu.

Přiřazení rolí je viditelné v Nastavení projektu > Oprávnění:

Oprávnění projektu

U soukromých projektů nelze definovat oprávnění.