Dokumentace Kanboard

Úpravy projektů

Projekty lze kdykoli přejmenovat nebo zakázat.

Chcete-li projekt přejmenovat, klikněte na odkaz “Upravit projekt” vlevo.

Úprava projektu

  • Datum zahájení a datum ukončení se používají k vygenerování Ganttova grafu projektu.
  • Popis je viditelný jako nápověda na nástěnce a na stránce výpisů projektů.
  • Správci a správci projektů mohou převádět soukromý projekt na projekt s více uživateli změnou zaškrtávacího políčka “Soukromý projekt”.
  • Můžete také převést týmový projekt na soukromý projekt.

Poznámka: Když převedete projekt na soukromý, všichni stávající uživatelé budou stále mít přístup k projektu. Seznam uživatelů můžete upravit podle vašich potřeb.