Dokumentace Kanboard

Vytváření úkolů

Na nástěnce klikněte na znaménko plus vedle názvu sloupce:

Vytváření úkolů z nástěnky

Poté se zobrazí formulář vytvoření úkolu:

Formulář pro tvorbu úkolů

Popis pole:

 • Název: Název vašeho úkolu, který bude zobrazen na nástěnce.
 • Popis: Popis, který používá formát Markdown.
 • Štítky: Seznam štítků přidružených k úkolům.
 • Vytvoření dalšího úkolu: Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete vytvořit podobný úkol (některé pole budou předem naplněny).
 • Barva: Vyberte barvu karty.
 • Vlastník: Osoba, která bude na úkolu pracovat.
 • Kategorie: K úloze lze přiřadit pouze jednu kategorii (viditelné pouze v případě, že projekty mají kategorie).
 • Sloupec: Sloupec, ve kterém bude úloha vytvořena, úkol bude umístěn v dolní části.
 • Priorita: Priorita úkolu, rozsah lze definovat v nastavení projektu, výchozí hodnoty jsou P0 až P3.
 • Složitost: Používá se v agilním řízení projektů (Scrum), složitost nebo tzv. “story-points”, to je číslo, které říká týmu, jak těžký je úkol. Často lidé používají Fibonacciho posloupnost.
 • Reference: Externí ID úkolu, např. to může být číslo ticketu, které pochází z jiného systému
 • Časový odhad: Odhad v hodinách pro dokončení úkolu.
 • Čas strávený: Doba strávená při práci na úkolu.
 • Datum zahájení: Toto je pole pro zadání data a času zahájení.
 • Datum splnění: Opakované úkoly budou mít červený termín splnění a nadcházející termíny budou černé na nástěnce. Pro zadání datumů je k dispozici několik formátů datumu.

Pomocí odkazu náhled můžete vidět popis úlohy převedený ze syntaxe Markdown.