Dokumentace Kanboard

Horizontální rolování a kompaktní režim

Pokud se nástěnka nevejde na obrazovku, zobrazí se v dolní části vodorovná posuvná lišta.

Je však možné přepnout na kompaktní zobrazení, aby se zobrazily všechny sloupce na obrazovce.

Přepnout do kompaktního režimu

Přepínání mezi horizontálním rolováním a kompaktním zobrazením lze provést pomocí klávesové zkratky “c” nebo pomocí rozbalovací nabídky vlevo nahoře.