Úkoly

Vytváření úkolů

Na nástěnce klikněte na znaménko plus vedle názvu sloupce:

Vytváření úkolů z nástěnky

Poté se zobrazí formulář vytvoření úkolu:

Formulář pro tvorbu úkolů

Popis pole:

 • Název: Název vašeho úkolu, který bude zobrazen na nástěnce.
 • Popis: Popis, který používá formát Markdown.
 • Štítky: Seznam štítků přidružených k úkolům.
 • Vytvoření dalšího úkolu: Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete vytvořit podobný úkol (některé pole budou předem naplněny).
 • Barva: Vyberte barvu karty.
 • Vlastník: Osoba, která bude na úkolu pracovat.
 • Kategorie: K úloze lze přiřadit pouze jednu kategorii (viditelné pouze v případě, že projekty mají kategorie).
 • Sloupec: Sloupec, ve kterém bude úloha vytvořena, úkol bude umístěn v dolní části.
 • Priorita: Priorita úkolu, rozsah lze definovat v nastavení projektu, výchozí hodnoty jsou P0 až P3.
 • Složitost: Používá se v agilním řízení projektů (Scrum), složitost nebo tzv. “story-points”, to je číslo, které říká týmu, jak těžký je úkol. Často lidé používají Fibonacciho posloupnost.
 • Reference: Externí ID úkolu, např. to může být číslo ticketu, které pochází z jiného systému
 • Časový odhad: Odhad v hodinách pro dokončení úkolu.
 • Čas strávený: Doba strávená při práci na úkolu.
 • Datum zahájení: Toto je pole pro zadání data a času zahájení.
 • Datum splnění: Opakované úkoly budou mít červený termín splnění a nadcházející termíny budou černé na nástěnce. Pro zadání datumů je k dispozici několik formátů datumu.

Pomocí odkazu náhled můžete vidět popis úlohy převedený ze syntaxe Markdown.

Kopírovat a přesunout úkoly

Kopírovat úkol do stejného projektu

Přejděte do zobrazení úkolů a vlevo vyberte položku Vytvořit kopii.

Kopírování úloh

Nový úkol bude vytvořen se stejnými vlastnostmi jako originál.

Kopírovat úkol do jiného projektu

Přejděte do zobrazení úkolů a vyberte možnost Vytvořit kopii v jiném projektu.

Kopírování úkolů do jiného projektu

V rozbalovací nabídce se zobrazí pouze projekty, ve kterých jste členem.

Než provedete kopírování úkolů, Kanboard se vás zeptá na cílové vlastnosti, které nejsou společné mezi zdrojovým a cílovým projektem.

V zásadě musíte definovat:

 • cílová dráha
 • Sloupec
 • Kategorie
 • Vlastník

Přesunout úkol do jiného projektu

Přejděte do zobrazení úkolů a vyberte možnost Přesunout do jiného projektu.

Přesunutí úkolu do jiného projektu pracuje stejným způsobem jako kopírování, musíte zvolit nové vlastnosti úkolu.

Seznam kopírovaných polí

Zde je seznam kopírovaných vlastností:

 • název
 • popis
 • datum splnění
 • barva
 • projekt
 • sloupec
 • vlastník
 • skóre
 • kategorie
 • strávený čas
 • dráha
 • stav opakování
 • spouštěč opakování
 • faktor pro opakování
 • časové okno pro opakování
 • výchozí datum pro výpočet opakování

Uzavírání úkolů

Když je úkol uzavřen, je skrytý z nástěnky.

Vždy však můžete získat přístup k seznamu uzavřených úkolů pomocí dotazu status:closed v libovolném vyhledávacím formuláři nebo jednoduše vybrat Uzavřené úkoly z rozevírací nabídky filtru.

Existují dva různé způsoby jak zavřít úkol z rozbalovací nabídky úloh na nástěnce:

Uzavřít úkol z rozbalovací nabídky

Nebo z nabídky postranního panelu úloh v detailním zobrazení úkolu:

Uzavřít úkol

Poznámka: Když zavřete úkol, všechny dílčí úkoly, které nebyly dokončeny, budou změněny na stav “Dokončeno”.