Projekty

Typy projektů

Existují dva druhy projektů:

Type Description
Týmový projekt Projekt s řízením uživatelů a skupin
Soukromý projekt Projekt, který patří pouze jedné osobě, nemá správu uživatelů
 • Pouze správci a aplikační správci mohou vytvářet týmové projekty.
 • Soukromé projekty může vytvářet každý.

Vytváření projektů

Kanboard dokáže zpracovat více projektů. Existují dva druhy projektů:

 • Týmové projekty
 • Soukromý projekt pro jednoho uživatele

Vytváření projektů pro více uživatelů

 • Tyto projekty mohou vytvářet pouze správci a správci projektů
 • Správa uživatelů je k dispozici

Na nástěnce klikněte na odkaz Nový projekt:

Formulář pro tvorbu projektu

Je to velmi snadné: stačí najít jméno pro svůj projekt!

Vytváření soukromého projektu

 • Každý může vytvořit soukromý projekt
 • Není zde možnost správy uživatelů
 • Do projektu mohou přistupovat pouze vlastníci a správci

Na nástěnce klikněte na odkaz Nový soukromý projekt.

Vytváření projektů z jiného projektu

Při vytváření nového projektu můžete zvolit duplikování vlastností jiného projektu:

 • Oprávnění
 • Akce
 • Dráhy
 • Kategorie
 • Úkoly

Úpravy projektů

Projekty lze kdykoli přejmenovat nebo zakázat.

Chcete-li projekt přejmenovat, klikněte na odkaz “Upravit projekt” vlevo.

Úprava projektu
 • Datum zahájení a datum ukončení se používají k vygenerování Ganttova grafu projektu.
 • Popis je viditelný jako nápověda na nástěnce a na stránce výpisů projektů.
 • Správci a správci projektů mohou převádět soukromý projekt na projekt s více uživateli změnou zaškrtávacího políčka “Soukromý projekt”.
 • Můžete také převést týmový projekt na soukromý projekt.

Poznámka: Když převedete projekt na soukromý, všichni stávající uživatelé budou stále mít přístup k projektu. Seznam uživatelů můžete upravit podle vašich potřeb.

Odstranění projektů

Chcete-li projekt odebrat, musíte být správcem projektu nebo správcem.

Přejděte na položku “Nastavení projektu” a v nabídce vlevo, v dolní části zvolte možnost “Odstranit”.

Odstranění projektů

Odstranění projektu odstraní všechny úkoly, které patří tomuto projektu.

Oprávnění projektu

Každý projekt je izolován od jiných projektů. Přístup k projektu musí být povolen vlastníkem projektu.

Každý uživatel a každá skupina mohou mít přiřazenou jinou roli. Existují 3 typy rolí projektu:

 • Správce projektu
 • Člen projektu
 • Čtenář projektu

Pouze správci mají přístup ke všemu.

Přiřazení rolí je viditelné v Nastavení projektu > Oprávnění:

Oprávnění projektu

U soukromých projektů nelze definovat oprávnění.