Co je Kanban?

Kanban je metodika původně vyvinutá společností Toyota aby byla efektivnější.

Kanban si klade za cíl dva úkoly:

  • Vizualizujte svůj pracovní postup
  • Omezte množství své rozdělané práce

Vizualizujte svůj pracovní postup

  • Vaše práce je zobrazena na nástěnce, takže máte přehled o vašem projektu
  • Každý sloupec představuje krok ve vašem pracovním postupu

Omezte množství své rozdělané práce

  • Slepšuje soustředění, tím že se vyhne souběžné práci
  • Každá fáze může mít limity pro rozdělanou práci
  • Limity pomáhají identifikovat překážky
  • Limity pomáhají vyhnout se práci na příliš mnoha úlohách současně

Měření výkonu

Kanban využívá doby potřebné k realizaci a doby cyklů k měření výkonu:

  • Doba potřebná k realizaci: Čas mezi vytvořením a dokončením úlohy
  • Doba cyklu: Čas mezi zahájením a dokončením úlohy

Můžete například mít 100 dní doby potřebné k realizaci, ale musíte dokončit úkol pouze za 1 hodinu.